Въпреки обещанията на "Продължаваме промяната" и регионалния министър Андрей Цеков да промени порочните практики в пътното строителство, на практика се случва точно обратното. Много от клаузите в новите поръчки за ремонт и поддръжка на пътища ограничават конкуренцията и оставят поле за субективна преценка, която обикновено е съпроводена с корупционен риск, пише в."Сега".

В новите поръчки Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ максимално е завишила изискванията към кандидатите. От тях се изисква да са изпълнили 400 км. идентични или сходни дейности по зимно поддържане на автомагистрала или пътища за последните 3 години, и 400 км текущ ремонт или поддръжка за последните пет години. Освен това те трябва да имат и доста голям специализиран оборот от идентични или сходни дейности - 70 млн. лева за ремонт или строителство на автомагистрали например.

"Това на практика отново ще изгони малките фирми и ще ги принуди да са само подизпълнители. Големите фирми, които години наред бяха абонирани за парите за пътища, защото са близо до властта, пак получават предимство", написа по този повод във "Фейсбук" бившият регионален министър и депутат от ИТН Гроздан Караджов. Той даде за пример, че по негово време АПИ е свалила изискванията до 150 км изпълнени идентични дейности по автомагистрала или пътища и изобщо е премахнала условието за доказване на оборот от специфична дейност. "Един от най-големите проблеми за пътното строителство е липсата на конкуренция – в повечето поръчки участват едни и същи фирми и се подават малко на брой оферти за всяка обособена позиция. Затова и печелившите са предварително известни, а цените - силно завишени. Точно тези големи фирми ПП громеше месеци наред, наричайки ги "касички на ГЕРБ". След като облекчихме изискванията, за всеки от регионите оферти подадоха десетки фирми", добавя той.

Вестникът вече писа, че АПИ реши изцяло да смени подхода при провеждането на новите обществени поръчки за пътно поддържане. АПИ ще се възползва от законовата възможност първо да отвори техническите и ценови оферти на кандидатите и чак след това да гледа кои от фирмите всъщност отговарят на условията за допускане до поръчката. Обичайната последователност е обратната - комисия решава кои фирми отговарят на условията за подбор и после допуска онези от тях, които покриват изискванията, до отваряне на ценови оферти.

Караджов посочва още странни моменти. "Пълна загадката е как са определени прогнозните стойности на поръчките за текущ ремонт и поддържка, при положение, че в тях липсват прогнозни количества за всяка една от 272-те дейности. Обективно - няма как! Затова и регионалното министерство е развихрило фантазията си - измислена е схема за оценка с теглови коефициенти, които са абстрактни и не отговарят на обемите работа, които впоследствие ще се възлагат. Т.е. сега се подават цени „за красота“, колкото да се формира най-ниска сборна цена, а после може да се окаже, че се възлагат само дейности, за които цените на победителя са най-високите. Чудесна корупционна схема, за която досега никой не се беше сетил", пише той.

Има и цяла група дейности, за които каквито и цени да предложат кандидатите, те не се отразяват на общата цена. Обаче тези цени, независимо колко високи са, ще са задължителни за АПИ при възлагане на дейностите от въпросната група. "И колкото повече възлагания се правят по високите цени, толкова повече печалби ще има за изпълнителя. А това отваря огромен корупционен портал за изнудване и прибиране на рушвети", пише той.

Караджов обръща внимание и на факта, че са прекратени всички процедури за текущ ремонт и поддръжка без една – тази за територията на област Велико Търново. "Поръчката е абсолютно идентична на прекратените – същите условия и същата методика! По нея обаче избраният изпълнител “магически” оцелява и с него предстои сключване на договор!", чуди се той.

Подобен казус има и при процедурите за основен ремонт. "Те са обявени при абсолютно същите условия, както и тези за текущ ремонт и поддържка. Условия, които според министъра от ПП са незаконосъобразни и корупционни. Защо обаче едните поръчки са прекратени, а другите са „помилвани“? Как така всички поръчки за текущ ремонт (без една) са незаконосъобразни и с лоша методика за оценка, а поръчките за основните ремонти, където методиката и условията са 100% идентични, си продължават без проблем?", пита той.

Бившият регионален министър твърди, че се залага бомба със закъснител - старите процедури са отменени с измислени основания и са масово обжалвани от засегнатите фирми в съда, а новите процедури са обявени в нарушение на закона, защото съдът още не се произнесъл окончателно по оспорванията. В Закона за обществените поръчки изрично е записано, че когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила. "И се връщаме в ситуацията, в която заварих като министър преди година и половина – отменени стари процедури и липса на пълноценни договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Вместо да извличат поуки от минали грешки, управляващите от ПП безхаберно ги повтарят. Пак ли ще търсим извънредни и спешни варианти, за да се избавим от кризата, в която ПП ни хвърлят?", пита той.