За следващите 10 години "Газпром" си поставя амбициозни цели за развитието на газодобива и газопреносната система (ГТС). Важно е изпълнението на плановете за развитие на местната индустрия и социалната сфера в регионите. Ръководителят на холдинга, Алексей Милер, отбеляза, че работят по дългосрочна програма и в момента изпълняват две петилетки.

„Решаваме задачите с увереност и ги изпълняваме с ускорени темпове. Развиваме център за добив на газ в Ямал и работим върху неокомско-юрски находища на Бованенковското поле. Плановете включват старта на още едно находище в Ямал - Харасавейское“, допълни Милер.

„Газпром“ също продължава с изпълнението на проекти от Източната газова програма, подчерта ръководителят на холдинга.

Бизнес