Представената преди година в Турция регулаторна реформа доведе до нова кампания, благодарение на която страната привлече милиарди долари инвестиции в своята слънчева енергийна индустрия, съобщава Daily Sabah.

Управителят на Регулаторния орган на местния енергиен пазар (ЕРК) - Мустафа Йълмаз, подчертава, че стъпките, предприети към нелицензирано производство на електроенергия, са опростили процеса за потребителите да използват слънчевата енергия за собствена консумация.

Промените в Регламента за нелицензирано производство на електроенергия бяха обявени през август 2022 година и предизвикаха подновена вълна от инвестиции в турската слънчева енергия.

"В рамките на една година се сблъскахме с инвестиционен апетит и усилия много над нашите очаквания, възлизащи на близо $10 милиарда", подчертава Йълмаз.

Към днешна дата е извършено разпределение на капацитет за нелицензирано съоръжения за производство на слънчева енергия с комбиниран капацитет над 12 000 мегавата (МW) в повече от 14 000 съоръжения. Въведените в експлоатация 2000 МW са увеличили общата инсталирана мощност на нелицензираните мощности за производство на електроенергия до 13 500 МW, според данните на енергийния надзор.

Кампанията, наречена "Произвеждайте, където искате и консумирайте, където искате", дава възможност на потребителите, които не могат да намерят място за нелицензирано съоръжения за производство на слънчева енергия в райони с гъсто градско население или индустриални зони, да създадат свои централи в цялата страна.

Промяната позволява на потребителите да продават излишната енергия обратно в мрежата, генерирайки допълнителен доход.

Около 55% от инсталирания капацитет в Турция днес се състои от възобновяеми енергийни източници, каза миналия месец министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байръктар. Това прави Турция 12-та в света и пета в Европа.

Националният енергиен план, обявен през февруари, предвижда този дял да достигне 65% до 2035 година.

За да постигне това, страната планира да въведе в експлоатация всяка година през следващите 12 години 3000 МW слънчева енергия, 1500 МW вятърна енергия и общо 5000 МW offshore вятърна енергия.

Общият инсталиран мощностен капацитет на Турция възлиза на 104 348 МW към края на март, като слънчевата енергия възлиза на около 9 820 МW, според данни на Министерството на енергетиката и природните ресурси.

Бизнес