Казахстанското правителство прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще се увеличи с 5,3% през 2024 г., според доклад на министъра на икономиката, Алибек Куантиров. Азиатската страна, населена от около 19 милиона души, споделя граница с Китай и Русия.

Същият източник предсказва, че натрупването на БВП ще се покачи до 6% през 2028 г. и ще има средногодишен растеж от 5,8% за следващите пет години.

Очаква се средната инфлация да бъде между 6% и 8% през 2024 г. и намалява до 5% през периода 2026-2028 г. Прогнозата предлага бюджетния дефицит през 2024 да бъде до 2,6% от BVP и да пада леко до 2,4% и 2,3% през 2025 и 2026 г., съответно.

Министърът уточни, че предвижданията са направени, като имат предвид прогнозите на глобалните финансови организации относно насоката на световната икономика и пазарната конюнктура. Три сценария за икономическото развитие се разглеждат, в зависимост от външните фактори. В основния сценарий на бюджета се предвижда средна цена на петрола от 80 долара на барел.

Според окончателните данни за 2022 г., БВП на Казахстан е увеличен с 3,3%. Прелиминарните резултати за първата половина на 2023 г. показват, че на годишна база БВП на страната е увеличен с 5%.

Бизнес