В последните седмици се актуализира въпросът за значителното увеличение на броя на фалшивите банкноти от 50 лева. Според данните на БНБ за второто тримесечие на 2023 година са конфискувани 1155 такива банкноти. Ако ги сравним с общия брой на банкнотите от 50 лева в обращение, който към края на юни е 232 124 560, фалшивите банкноти представляват несъществен дял (само 0.0005% от общото количество в обращение).

Но ако сравним броя на фалшивите банкноти от същия номинал с предходното тримесечие - 200 броя, ще видим, че те са нараснали близо 5.8 пъти. В сравнение с второто тримесечие на 2022 година ръстът е близо 25 пъти.

Вероятно тази тенденция се обяснява с факта, че банкнотата от 50 лева е най-често използваната (около 41% от всички банкноти в обращение), което прави модела й атрактивен за фалшифициране.

Подобен интерес е бил забелязан и към банкнотата от 20 лева до 2018 година, когато тя е била най-масовата банкнота в България. Въпреки това, от 2008 г. насам, никога не е било забелязано така значително увеличение на фалшивите банкноти от най-масовия номинал в рамките на едно тримесечие или за една година.

Увеличението на броя на фалшивите банкноти от един номинал с повече от два пъти за кратък период от време, обикновено е сигнал за проблем. За съжаление, БНБ не посочва причините за скачащите бройки на фалшивите банкноти в бюлетините си за паричното обращение.

Моят личен опит и информация от специалисти в банковия сектор показват, че към края на юли тази година съм имал неудобен инцидент. Опитах се да внеса 400 лева в банкомат на някоя от банките и той отказа да приеме две от петдесетлевовите банкноти. Причината беше това, че банкнотите бяха от емисия 2006 г., която изглежда е била по-популярна сред фалшификаторите.

Според някои информационни източници, някои от големите български банки използват за банкоматите си софтуер, който чете само три от около дузината защитни знаци по тази банкнота. Ако това е вярно, това представлява сериозен проблем. Софтуерът на банкоматите трябва да е напълно надежден и един от начините за постигане на това е закупуването на по-сложни, следователно и по-скъпи конфигурации, които могат да четат повече от две трети от защитите на банкнотите.


Бизнес

В крайна сметка, ако в този случай има истина, тогава увеличението на фалшивите петдесетлевови банкноти може да се обясни като резултат от опитите на някои престъпници да изнудят от банкомати скъпи конфигурации.