Студио на Университета в Калифорния, Сан Франциско, подчертава пробив в борбата срещу затлъстяването, като открива метод за превръщане на белите мастни клетки в бежови. Тези бежови клетки са специфични с това, че могат да изгарят калории. Досега, смяташе се, че превръщането на белите клетки в бежови може да се постигне единствено чрез диети или стволови клетки. Новият процес обаче включва ограничаване на производството на определен протеин и може да предложи нов подход към разработването на лекарства за отслабване.

"Много хора спореха за невъзможността на такъв подход. Но ние доказахме, че той работи, и по-точно, че не е толкова сложен, колкото се предполагаше", споделя професор Брайън Фелдман, водещ автор на изследването.

Различните цветове на мастните клетки представляват различни функционални типове клетки. Белите клетки съхраняват енергия, докато кафявите изгарят енергия, за да генерират топлина. Бежовите клетки имат свойства на двете - могат да изгарят енергия и да се намират по отделно в белите мастни депа.

Професор Фелдман работи върху протеин, наречен KLF-15, който изглежда играе ключова роля в процеса на превръщане на белите клетки в бежови. Мишките, които бяха лишени от този протеин, придобиваха бежови мастни клетки вместо бели. Това подсигурява, че бежовият цвят е "по подразбиране", когато липсва KLF-15.

На база изпитанията с мишките, изследователите се надяват да разработят нови лекарства, които да повлияят на същия механизъм и да помагат за отслабване. "Надяваме се, че погледът ни към този проблем ще допринесе значително за борбата срещу затлъстяването", заяви проф. Фелдман.