Бившият министър на вътрешните работи Румен Петков коментира в студиото на ФАКТИ отстраняването на Петър Тодоров. Отстраняването му бе резултат от поредица от действия, които станаха ясни след публикацията на разговор в съвета на Политическа партия (ПП). В разговора се казваше, че партията ще проведе местните избори с помощта на Министерството на вътрешните работи (МВР) и различни служби, което бе съгласувано с посолства. Петков критикува този подход, наричайки го „вандалски слугинаж“ и посочва, че тази стратегия е тревожна.

Според него, близо десет директора вече са сменени в изпълнение на действията, споменати в разговора. Петков отбелязва и убийства, които според него се случват по вина на МВР. Той посочва, че министърът на вътрешните работи е бивш шеф на Бюрото за оперативна подкрепа (БОП) и упреква министъра с използването на фразата „Ние се сблъскваме с тежка организирана престъпност“, която той смята за израз на интелектуална немощ.

Според Петков, впоследствие на тези убийства и сменянето на директорите, се върнахме в мрачните времена на Главния секретар Борисов. По негово мнение, важно е министърът на вътрешните работи да изпревари Главния секретар във взимането на решения и да постави обществените интереси на първо място. Петков заключва, че мястото на българските граждани е излагано на риск от порочно управление, осъществявано пред техните очи.