Експерти от JD Power проведоха анализ на честотата на повреди на електрическите автомобили и тези с двигатели с вътрешно горене. На база подробните изследвания, установиха, че електрическите автомобили се повреждат по-често и отстраняването на техните дефекти е значително по-трудоемко.

Според статия от The Verge, за всеки 100 автомобила с двигатели с вътрешно горене се извършват 180 ремонта, докато при електрическите автомобили и хибридите този брой достига 266. Изключително уязвим в електо превозните средства се оказва софтуерът. Съвременните електрически автомобили се сравняват с компютри на колела, оборудвани с множество софтуерни решения от страна на производителите.

След изучаване на повредите, софтуерът и управляваната електроника бяха определени като основни проблеми в "зелените" автомобили. Франк Ханли, експерт от JD Power, подчерта, че електрическите автомобили и хибридите разполагат с тройно по-сериозни повреди в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене и отстраняването на тях изисква специфични технически умения, които не винаги са достъпни.