Посланикът на Турция в България, Айлин Секизкьок, обясни, че около 70 големи турски дружества имат инвестиции в България, достигащи 2,5 млрд. EUR и са създали около 15 000 работни места. Тя коментира това пред участниците във форум на тема "Възможности за пазара на труда в Североизточна България", организиран от МТСП в Шумен.

Секизкьок поясни също, че Турция е третият по величина търговски партньор на България и общият стокообмен между двете страни се струва на 7,4 млрд. USD. Въпреки това, тя отбеляза, че към инвеститорите от страната ѝ има затруднения намирането на квалифицирана работна ръка в България.

Посланикът също приветства идеята за сътрудничество между университетите и индустриалните кръгове, както и подчерта, че професионалните гимназии могат да играят значима роля в предоставянето на квалифицирани специалисти за нуждите на бизнеса.

Бизнес