България се сблъсква със сериозни проблеми в здравеопазването, като едната група от обществото има достъп до лекари и лечение, докато другата е маргинализирана и лишена от такива възможности. Тази тревожна информация бе споделена от изпълнителния директор на CredoWeb и здравен журналист Петър Галев пред Радио "Фокус".

Основният проблем в здравната система в България, по мнението на Галев, е липсата на медицински специалисти и персонал. Той отбелязва, че това е проблем, разпространен не само в България, но и в повечето страни по света, където медицинската професия се счита за бавна и трудна. Вече фактически сме загубили фелдшерите, медицинските техници и други медицински работници със средно образование.

Липсата на персонал в здравната система със сигурност ще се задълбочи и предизвика все по-голям дефицит, със последствия, които ще засегнат широки слоеве от българското общество. "Ние сме държава, където със Спешната помощ идва лекар, което е рядкост в другите държави. В много страни новите парамедици, които са фелдшери, сега са отговорни за поставяне на диагнози и справяне с опасни ситуации", поясни здравният журналист.

Петър Галев предлага промяна в отношението към медицинските работници, за да се предотвратят допълнителни фрустрации и да се запази кадърът в здравната система. Той призовава хората да бъдат по-толерантни и да спрат да нарекат медицинските заведения "претоварени". Това са хора, които са изморени и работят в изключително тежки условия, и трябва да се подкрепят, а не натоварват още повече.

Също така, Галев набляга върху отговорността на всеки от нас да полага повече грижи за своето здраве и да посещава профилактични прегледи навреме и със задължителна редовност.

Здравен журналистът препоръчва и модулно обучение в медицинската сфера. Това означава, че един парамедик може да продължи обучението си и да стане лекар след определен период от време и завършване на необходимите модули. Освен това, Галев подчертава необходимостта от по-бързо придобиване на практически опит, като се акцентира върху практическото обучение.

Съжаляващо, Галев заявява, че необходимите промени в здравната система ще бъдат непопулярни и ще изискват реформи и мерки, които политиците често не са готови да предприемат, поради стремежа си да държат на своето мълчаливо избирателно тяло.