Изпили сте прекалено много в събота вечер и се будите с препълнени с кръв очи, болеща глава и мисълта "Какво дяволи трябваше да се случи вчера вечер?"

Според Американския център по пристрастяване, около половината от хората, които консумират алкохол, имат спомени за поне един момент на алкохолна амнезия. Ново изследване показа, че това може да отразява промени в мозъчната ни структура, особено в областите отговорни за ученето и паметта.

"Когато имате алкохолна амнезия, алкохолът нарушава механизмите в мозъчните области, които участват във формирането и възпоминаването на нови спомени," казва Сара Лоркевич, постдокторант по невропсихология в Медицинския център на Майкъл Е. ДеБейки за военнослужещи в Хюстън. "Това е да кажем, че алкохолът пречи на трансфера на чувствителната информация (например: вид, мирис, звук) от краткосрочната памет в дългосрочна.

Това е водещо към състояние на интоксикация, при което хората са съзнателно възприемащи околната си среда (тоест не са безсъзнателни), но не си спомнят някои или всички детайли от събитията, свързани с консумирания алкохол, тъй като мозъкът им не е обработил информацията."

Алкохолната амнезия обикновено възниква, когато голяма доза алкохол е консумирана за кратко време, водейки до бързо покачване на алкохола в кръвта.

"Други дейности, като пиене на гладно или полисубстанции, също възпрепятстват начина по който тялото обработва алкохола и допълнително увеличава риска от амнезия."

Не всеки, който пие, изпива такава загуба дори и когато пият много. Жените обикновено са изложени на по-голям риск от мъжете. Възможно е да има генетични фактори, които влияят върху способността на тялото да разгради алкохола, и следователно върху риска от пристъпи след тежко пиене.

Младите хора са особено склонни към тази ситуация, главно заради културата на консумация на алкохол. Според новото изследване на Лоркевич и нейния екип обаче, пиенето по този начин може да влоши дългосрочните последствия върху мозъка и когнитивните процеси.

Проучването на група от 12 до 24 годишни младежи за шест години показа, че през години на развитие наличието на амнезия от алкохол е свързана със значителни промени в мозъчната структура, особено в областите отговорни за паметта и разпознаването на лица.

"Изяснихме, че пропуските свързани с алкохол предсказват отслабено [намалено] структурно съзряване на мозъчните региони, участващи във визуалното обучение и паметта, като промените в паметта вероятно настъпват в по-късни моменти от развитието", казва Лоркевич. "В реалния свят това може да изглежда като по-ниско от очакваното представяне в училище или работа или невъзможност за създаване на социални взаимодействия."

Младите хора са особено уязвими към тези ефекти. "Знаем, че развиващият се мозък е особено чувствителен към отрицателните ефекти на алкохола," казва Лоркевич. "Следователно млади хора и млади възрастни са подложени на риск от бъдещи неврокогнитивни промени, свързани с тежка, периодична консумация на алкохол и последваща амнезия.