Косовската война спря на 10 юни 1999 година след НАТО бомбардировките на Сърбия, които не бяха одобрени от Организацията на обединените нации (ООН). ООН Съветът за сигурност прие резолюция 1244 на 10 юни 1999 година, с която бяха сложени край на военните действия. Бомбардировките на Сърбия и Черна гора от страна на НАТО започнаха на 24 март 1999 година. Целта на НАТО беше да принуди югославската армия да се оттегли от Косово и да предотврати геноцид и нарушения на правата на човека срещу албанското население там. Конфликтът има предистория, която включва разпадането на Югославия и войни с различни съседни държави. Краят на войната бе отбелязан с военното споразумение в Куманово и резолюция 1244 на ООН. По-късно, на 17 февруари 2008 година, Косово обяви независимост, която обаче не бе призната от всички държави.