както искаш целия закон, няма да се постигне желаните резултати, ако не се погрижиш реално за безопасността на пътя. Средствата от глобите трябва да се използват за подобряване на пътната инфраструктура, за обучение на шофьорите и за повишаване на качеството на контрола от страна на полицията. Но всичко това изисква и усилия от страна на гражданите - всеки от нас трябва да се отнесе отговорно към задължението си да спазва пътните правила и да уважава другите участници в движението.

Всички тези промени трябва да бъдат обективно обсъдени в обществото, трябва да бъдат консултирани всички заинтересовани страни, и едва тогава можем да си позволим да направим стъпка напред, като изменяме Конституцията. Важно е да се подпечатва не просто формата, а и съдържанието на управлението на държавата.

В крайна сметка, промените в Конституцията са много сериозни и трябва да се подхождаме към тях със съответната отговорност и разумност. Не можем да позволим да се посега на основните права и свободи на гражданите, усилието трябва да бъде насочено към осигуряване на по-добро бъдеще за всички нас.