Становището на Александър Йорданов, изразено във "Фейсбук", подчертава прибързаната етикетировка на партиите като "либерални" базирано на тяхната политическа риторика, по-специално върху използването на езикови конструкции като "ново начало" или "технически кабинет".

Според Йорданов, такива термини, както и други като "експертно правителство", "некоалиция", "сглобка" и "ротационен кабинет", са елемент на стратегията на либералите да избягат от стандартната политическа обстановка. Това включва важното изискване за партии да образуват коалиции, когато не разполагат с единодушното мнозинство в парламента.

Освен това, Йорданов твърди, че предложението на ДСБ за "технически кабинет" е опит да се удължи текущата политическа нестабилност в България, вместо да я преодолее. Той си подава ръка със становището, че всяка криза означава отклонение от нормалното положение.

Коментарът на Йорданов завършва с обвинението, че посоките на партиите, насочени към продължаване на политическата нестабилност, служат интересите на Кремъл, тъй като руската стратегия за България, според него, включва широкоспектърно дестабилизиране, вариращо от заселването на руснаци по българското Черноморие до създаване на причини за прекъсване на редовното политическо управление.