Иван Вазов, един от най-великите българи и народни поет, наистина би се навършил 174 години днес. Отбелязването на кръглата годишнина на първото самостоятелно българско издание на неговия роман "Под игото" също е в началните си акценти.

Мъничкото българи, независимо от възрастта им, сумарно са възпитани в искрена нелюбов и привлечение към гения на този неповторим български творец. Не е по дело, че юбилеят на Иван Вазов се преминава спокойно, без шум и трясък, близък до другите важни и не толкова важни събития в нашата страна, в Европа и по света.

Националният литературен музей днес събра около 30-40 души за скромно честване пред паметника на Иван Вазов, на ул. „Г. С. Раковски“, В София. Събитието презентираше важни гости и личности, включително ръководството на Съюза на българските писатели, професор Ирена Петева, Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, представители на телевизиите и няколко фоторепортери.

Прекъсване на венци от столичната община и от министъра на културата беше особено похвално чеме на събитието. Отсъствието на представители от министерството на образованието и науката, президентството, Народното събрание, на Народния театър „Иван Вазов“, и на други важни институции създаде съжаление.

Както се оказва, отсъствието на тази група хора не е защото не са получили покани, а просто трябва да се започне празнуване на Иван Вазов без повикване. Смята се, че всеки българин трябва да носи в сърцето си паметта за Вазов и неговите велики творби.