Докладът за конвергенцията на Европейската комисия оцени напредъка на България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция в процеса на присъединяване към еврозоната, и издаде смесените резултати, че в момента нито една от тези държави-членки не отговаря на всички критерии за присъединяване към еврозоната.

Отговаряйки на тези резултати, финансистът Любомир Каримански изрази разочарование, че България не е успяла да постигне инфлационния критерий, въпреки очакванията. Той изтъкна, че един от проблемите в страната е, че "разходите за труд на единица продукция са нараснали с 27,4% през периода от 2020 до 2023 г., което е значително над равнището на еврозоната от 9,5%".

Той обясни, че ценовата стабилност в страната зависи от икономическите и финансовите процеси и политиките в отделните сектори, и макар приемането на еврото да не трябва да бъде възприемано като крайна цел, то предлага възможност за използване на други финансови и монетарни инструменти.

Критикувайки фискалната политика на последните две правителства, Каримански подчерта необходимостта от повишаване на експертния капацитет на Министерството на финансите. По отношение на въпроса с подуправителя на БНБ Андрей Гюров, той коментира, че "той не беше споменат, когато ние, финансистите, предупреждавахме за нарушение на Закона за БНБ."

Освен това 64% от българите са убедени, че въвеждането на еврото ще доведе до по-високи цени. Според Каримански, това до голяма степен зависи от подготовката на страната и реализацията на структурни реформи, както и от възможността за увеличаване на заплатите в съответствие с ръста на производителността.