няколко български народни приказки, като например "Кой е безгрешен" и "Желязният сват". Домакин на прочути литературни събори, като например така наречените "книжовни събори" в Самоков, Елин Пелин е оставил голям отпечатък в българската литература.

Елин Пелин принадлежи към поколението автори, които са създали новата българска проза през началото на ХХ век, където е особено важен мотивът за прехода от традиционните структури на селската общност към модерна, индустриализирана българска държава.

Творчеството на Елин Пелин е под знака на възрожденските идейни ценности. Значителен принос е предоставил към изграждането на утопическо видение за българското село, подпомагащо идеалистичната визия за българския национален характер, възникнал през Възраждането.

Отличава се с майсторското си умение да описва с незабравими детайли и непреходяща красота обикновените неща и явления от ежедневието на българския човек.