Партията ГЕРБ заяви, че няма да подкрепи втори мандат независимо от обстоятелствата. Това решение не променя и по отношение на трето препоръчване за образуване на правителство.

От ГЕРБ указват, че противопоставянията и различията между парламентарните групи в 50-то Народно събрание не предоставят подходяща основа за създаване на устойчиво правителство. Уточняват, че след изборите те бяха единствените, които предложиха модел на общо управление и разделена отговорност - правителство, което има ясна програма и административни цели, но то не получи подкрепа.

ГЕРБ категорично изтъква, че видимо е само политически инат да не започнеш преговори с първоначално избраната партия, а да го направиш с втора, трета, четвърта и т.н. Заявките за подкрепа на правителство с втори или трети мандат, според ГЕРБ, търсят решение на партийни и коалиционни проблеми без принципна основа и не биха се справили със съществени въпроси за обществото.

Партията заключава позицията си, като подчертава своите очаквания за политическа зрелост в предстоящата предизборна кампания, което би допринесло за създаването на правителство в следващото Народно събрание.