Швейцарският кредитор UBS Group планира да съкрати 3 000 работни места в Швейцария през следващите няколко години, за да успее в плана си да за съкращаване на 10 милиарда долара разходи.

Прогнозата за над 10 милиарда долара спестявания на разходи до края на 2026 г. се увеличи от по-рано планираната в размер на 8 милиарда долара до 2027 г. Повечето спестявания би трябвало да дойдат от намаляване на броя на служителите.

Задържането на съществуващите клиенти на Credit Suisse се смята за ключово, ако UBS иска успешно да осъществи сделката, пише Reuters. Швейцарският кредитор ще погълне напълно местното банкиране на Credit Suisse, въпреки вероятния отпор в Швейцария.

През второто тримесечие Credit Suisse отчете нетни изходящи потоци на активи от 39 милиарда швейцарски франка (44,4 милиарда долара). Това показва, че спасяването му не е успяло да спре загубата на доверие. Според UBS изходящите потоци са с по-бавни темпове, в сравнение с предходните тримесечия и са станали положителни през юни.

Междувременно UBS регистрира нетна печалба от 29 милиарда долара за второто тримесечие.

Първото в историята сливане с падналия съперник по наредбане на швейцарските власти, създаде както възможности, така и рискове за UBS.

Според анализатори UBS придоби Credit Suisse за безценка за 3 милиарда швейцарски франка - като същевременно спечели голяма база от активи, стабилни взаимоотношения с клиенти и опитни служители.

От друга страна анализаторите предупреждават, че приблизеният характер на сделката и нейната сложност носят значителни рискове за изпълнението, защото UBS трябва да съкращава работни места, да свива инвестиционните банкови операции на Credit Suisse и да управлява изходящите потоци.

Бизнес