Някои от най-големите български компании записаха милиони левове печалба. Отчитаното от куриерската компания "Спиди" приходи за 2023 г. възлиза на малко над 37 млн. лв., съгласно публикация на сайта на Българска фондова борса (БФБ). От тези приходи, 30 921 309 лв. са предназначени за изплащане на дивиденти на акционерите, като дивидентът за всяка акция преди данъци е 5,75 лв. О mainata от приходите за тази година ще бъде прехвърлена като неразпределена печалба, както е решено от общото събрание на акционерите.

Акционерите на "Трейс груп холд" АД-София също отчитат значителни приходи за 2023 г., които достигат до близо 15 млн. лв., според Българска фондова борса (БФБ). От тази сума, малко над 6 млн. лв. са предвидени за дивиденти на акционерите, които са изчислени при 0,25 лв. бруто за акция. Решението е взето от общото събрание на акционерите. Преостаналата част от приходите, в размер на 8 797 957 лв., ще бъдат предназначени за Фонд "Развитие" на дружеството.