През юни, инфлацията в еврозоната, създадена от 20 страни, е 2,5% на годишна база, в сравнение с 2,6% през май, съгласно предварителната оценка от Eurostat. Ръстът на потребителските цени отговаря на прогнозите на икономисти, анкетирани от Reuters и Bloomberg.

Цените на услугите са нараснали с 4,1% на годишна база през юни, тези на храна, алкохол и тютюнови изделия са се увеличили с 2,5%, променливи стоки, като храна и алкохол с 0,7%, и енергетиката с 0,2%. Базисната инфлация, изключваща цените на променливите стоки, се поддържа стабилна на нивото от 2,9% в юни.

Сред целите на еврозоната, най-висока инфлация се отбелязва в Белгия (5,5% на годишна база) и Испания (3,4%), докато най-ниската е в Финландия (0,6%) и Италия (0,9%). В Германия и Франция, потребителските цени са нараснали с 2,5%.

През юни, Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи основните лихвени проценти с 25 базисни пункта за първи път от 2019 г. с цел да намали инфлацията до 2% до 2025 г.

Част от ръководството страхува от високия ръст на цените в сектора на услугите, особено поради липсата на работна сила, бързия растеж на заплатите и ниската производителност.

Данните от Eurostat показват, че безработицата в страните от еврозоната остава на рекордно ниско ниво от 6,4% през май.

(Източник: www.forbes.ru)