"Газпром" си поставя амбициозни цели за развитието на газодобива и газопреносната система (ГТС) за 10 години напред. „За развитието на местната индустрия и социалната сфера в регионите, разбира се, изпълнението на нашите планове е изключително важно. Затова ние работим въз основа на нашата дългосрочна програма за развитие. И днес всъщност работим в режим на две петилетки", каза ръководителят на холдинга Алексей Милер по време на среща, посветена на Деня на работниците в нефтогазовата промишленост.

„Решаваме задачите си уверено и на 100% ги изпълняваме и то с по-бързи темпове. Тук бих искал специално да отбележа работата по разширяване на ресурсната база“, добави ръководителят на „Газпром“.

Компанията разработва център за добив на газ в Ямал и започна разработването на неокомско-юрските находища на Бованенковското поле. В бъдеще планира да въведе в експлоатация още едно находище в Ямал - Харасавейское.

„Холдингът също така активно продължава изпълнението на проекти от Източната газова програма“, подчерта Милер.