Генералът Валдемарас Рупшис отбеляза, че поради промени в геополитическата ситуация капацитетът на западната военна индустрия трябва да бъде възстановен до нивата от времето на Студената война. Литовският министър на икономиката и иновациите, Аусрине Армонайте, провокира гражданите на страната да инвестират в производството на танкове, искайки да изгледа от страна нови начини, един от които би могло да са заеми от населението. "Определено има недоволни идеи за такива инвестиции на облигации, според мен обаче все още има достатъчно пари в ръцете на народа и те може да бъдат по-добре инвестирани в танкове", каза министърът. Тя посочи, че литовските граждани, които доброволно подкрепят Украйна, може да разберат необходимостта от тези инвестиции и дори да бъдат готови да налагат много пари, без да очакват висок процент по тези заеми.